HistorikHarry Fogels Åkeri AB

1947    
Det var år 1947 som allting började. Firma Valfrid Fogel & Söner köpte då ett åkeri bestående av 2 stycken bilar.

Den ena var en tippbil som användes bland annat till grustransporter inom närområdet. Den andra var en lastbil med flak som lastade max 5.180 kg. Jämför detta med dagens maxlastvikt på 13.000 kg (med tillhörande släp kan man lasta upp till 36.000 kg).

Denna lastbil användes till så kallad fjärrtrafik och kördes över hela Sverige, dit behovet fanns.


1953 Harry Fogels Åkeri AB
Efter sex år, 1953, överlät Valfrid var sin bil till två av sina söner. Harry övertog fjärrbilen och bytte namn till Harry Fogels Åkeri.

Från mitten av 50-talet drevs dessutom två ekipage för enbart Europatransporter. Dessa övertogs emellertid på 60-talet av de anställda.

Från och med mitten av 70-talet utfördes dagliga transporter för Bilspedition med två stycken bilar mellan Skara/Lidköping och Stockholm.

Både antalet bilar och anställda ökade efter hand.


1981    
År 1981 ombildades företaget till ett aktiebolag: Harry Fogels Åkeri AB.

Harrys fyra barn gick nu in som delägare i företaget.

Kontoret låg inhyst i källaren hemma hos Harry på Eidsvollsgatan i Skara


1987    
Började åkeriet även transportera kylda och frysta livsmedel.


1994    
I början av 90-talet led många åkerier av besvärliga och olönsamma år, så även H Fogels Åkeri AB, men krisen klarades ut.

Ett antal distributionsbilar avvecklades och verksamheten koncentrerades till enbart fjärrtrafiken.
1994 övertogs VD-stolen av Harrys äldste son Bosse. De övriga syskonen har under åren valt att gå ur som delägare. I samma veva utökades fordonsparken med fem ekipage och nådde antalet 10 bilar med tillhörande släp.

Kontoret flyttades till Erik Järnåkers Gata i Skara. Här har även de flesta bilarna sin uppställningsplats.


2005Harry Fogels Åkeri AB

Antalet bilar har ökat under åren undan för undan till totalt 16 ekipage.

I mars 2006 flyttades hela verksamheten till nybyggda lokaler och en säker
uppställningsplats på Björkelundsgatan 4 i Skara.