Personal

Harry Fogels Åkeri har idag ca 30 anställda. Vi är 3 personer som jobbar administrativt och ca 27 personer som chaufförer.

Harry Fogels Åkeri har också en utbildad APL-handledare så att vi på ett bra sätt kan ta emot elever från gymnasieskolans fordonsutbildning och vuxenskolan, när dom ska ut på praktik.

 

Harry Fogels Åkeri AB
Bosse Fogel
VD
0511-218 11

  
Christina Fogel
Kontorist

  
Marielle Fogel
Kontorist

  
Håkan Jerkrot
Transportledare
0511-218 21

 


Lasse Karlsson
Hustomte


 Harry Fogels Åkeri AB
Bengt Skoglund
APL-handledare


Harry Fogels Åkeri AB
Dennis Larsson
 


Harry Fogels Åkeri AB
Leif Bengtsson


 

Harry Fogels Åkeri AB
Mikael Thräff

 

Harry Fogels Åkeri AB
Tommy Hallqvist

 

Niklas Wallberg
Niklas Wallberg

 


Joakim Adolfsson

 

Harry Fogels Åkeri AB
Rickard Fogel

 


Sune Svanström

 


Robert Romell

 


Leif Wallin

 


Anders Johnson

 

Per-Olof Eriksson
Per-Olof Eriksson
 

 

Sven-Erik Persson
Sven-Erik Persson

 


Kaj Himmerman 

 


Personal utan bild: 


Kasper Kjär

Markus Fredrikson

Martin Andersson 

Robin Persson 

  

 

 

 

  

Bilar

Vi arbetar ständigt på att modernisera vår bilflotta. Däcken pumpar vi med nitrogen för att minska däckslitage och bränsleförbrukning.

Våra bilar är utrustade med färddatorer som på ett enkelt sätt hjälper chauffören att köra bilen på ett ekonomiskt sätt samt att minska miljöpåverkan genom att minska tomgångskörning, köra mjukare och att inte köra över fartbegränsningen.

Allt detta plus en bra planering av körvägar gör att vi minimerar utsläppen och påfrestningarna på våra vägar och mijön.

Harry Fogels Åkeri AB Harry Fogels Åkeri AB